Strona główna

Od kwietnia 2017 roku wszystkie prowadzone przez nas kursy zostały zawieszone. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Akademię Sieci Cisco Katedry Informatyki AGH.

Dotychczasowym uczestnikom naszych zajęć bardzo serdecznie dziękujemy!


Zapraszamy na jednosemestralny kurs CCNA Security. Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Katedrą Informatyki AGH (LINK). Chętnych zapraszamy do rejestracji przez system zapisów!


Akademia Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie została założona w sierpniu 2015 roku pod patronatem Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych Cisco przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i w ścisłej współpracy z firmą Cisco. Regionalna Akademia Cisco przy KI AGH jest dla nas także ośrodkiem wspierającym (Academy Support Center).

W chwili obecnej trzon akademii stanowi dwóch instruktorów, wyszkolonych przez akademię przy KI AGH w zakresie prowadzenia kursów CCNA.

Program nauczania Cisco Networking Academy jest stale rozwijany i aktualizowany, dzięki czemu odzwierciedla bieżące trendy w metodyce nauczania. W celu maksymalizacji efektów, wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów, przewidziane są liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów. Do kursu dostępne są także wielorakie materiały w formie zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnej. Większość materiałów do kursu CCNA została przetłumaczona na język polski. Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy zeuczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie quizów i testów sprawdzających.

Program Cisco Networking Academy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkól średnich, studenci  kierunków związanych z szeroko pojętymi technologiami informacyjnymi, elektroniką i telekomunikacją oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach projektowania, budowy oraz bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych (kurs CCNA Routing and Switching). Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Network Associate). Dla pragnących osiągnąć więcej, firma Cisco przygotowała dalszą ścieżkę certyfikacji, której następnym poziomem jest kurs CCNP (Cisco Certified Network Professional).

W latach 1997-2015 certyfikat CCNA został przyznany około pięciu milionom osób z całego świata i stanowi powszechnie uznawane przez pracodawców potwierdzenie posiadania teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i bieżącego utrzymywania małych i średnich sieci komputerowych opartych o sprzęt firmy Cisco. Co roku w programie NetAcad bierze udział milion słuchaczy na całym świecie, w 5000 akademii zlokalizowanych w 170 państwach. W 2015 roku, Polska, z 70 istniejącymi akademiami i 140 tysiącami przeszkolonych kursantów znalazła się na 7. na świecie miejscu według liczby słuchaczy kursów Cisco.

Do przystąpienia do kursu nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza. Całość koniecznego do przyswojenia materiału przekazywana jest podczas zajęć.